Eerste realisatie ESF DRIVE project


Net geen twee maanden geleden kwam het voltallige Dominion team samen in TIO3 voor de eerste plenaire vergadering met onze coaches van Alert!.
Toen mocht iedereen zijn visie geven op de toekomst van Dominion Experts, en nu is ons actieplan klaar voor de start!

Ons actieplan bestaat uit drie doelstelling met elk een specifieke focus.

Doelstelling 1: Binnen de organisatie heerst een motiverend groei-, opleidings- en functioneringsbeleid.
Hierbij ontwikkelen we een kader rond groei en functioneren vanuit de visie en waarden van de organisatie.
Samen met onze Dominions worden de competenties die nodig zijn binnen DE in kaart gebracht, dit samen met de groeimogelijkheden.
Deze groeimogelijkheden worden steeds gekoppeld aan een gepast opleidingstraject.

Doelstelling 2: De Dominions ervaren een efficiënte en effectieve interne kennisdeling.
Binnen deze doelstelling zetelen onze Dominions in een werkgroep omtrent kennisdeling, met hierbij ook het ontwikkelen van een kader met duidelijke richtlijnen omtrent kennisdeling met als doel het snel bijdragen tot extra kennisdeling.

Doelstelling 3: Binnen de organisatie heerst een preventief welzijnsbeleid met de focus op mentaal welzijn en ergonomie en met extra aandacht voor de ‘derde’ werkgever.
Voor deze doelstelling geeft Alert! eerst een inleidende sessie in september.

Elke doelstelling is even belangrijk maar zal een andere doorlooptijd kennen. Elke doelstelling is een co-creatie met alle Dominions.

Binnen het ESF DRIVE project: “op weg naar werkbaar werk” is dit een eerste realisatie in samenwerking met Alert en het voltallige Dominion team!

Thanks to all Dominions voor hun ondersteuning, inbreng en positieve kijk op de toekomst van DE!

Dominion Experts x ESF

Wij zijn bijzonder enthousiast te mogen aankondigen dat Dominion Experts werd geselecteerd door het ESF voor het DRIVE project.
Binnen dit DRIVE project zal Alert! ons coachen gedurende het ganse proces.

Wat is het DRIVE project?

ESF wil bedrijven begeleiden om te werken aan een duurzaam HR beleid met de focus op werkbaar werk.
Dit project zou moeten leiden tot een positieve dynamiek op de werkvloer, menselijke groei, motivatie en persoonlijk functioneren.
De drie basisbehoeften waar we ons samen zullen op concentreren zijn:

Autonomie = de mate waarin je een gevoel van psychologische vrijheid ervaart in je dagelijkse denken, handelen en voelen op de werkvloer en een gevoel van keuzevrijheid.

Verbondenheid/betrokkenheid = de mate waarin je een hechte band ervaart met DE (Dominion Experts), je collega’s maar ook met je familie en vrienden.

Competentie = de mate waarin je je bekwaam voelt om bepaalde taken tot een goed einde te brengen en hierin gesteund wordt.
Dit zal leiden tot meer autonome motivatie en bijgevolg tot meer welzijn, positieve gevoelens, meer werkgeluk,…

Samen met Alert! werken we aan een positief Dominion DNA, waar onze Dominions zich goed in hun vel, ondersteund en omringd voelen.

April 2019 – Dominion Bootcamp

Na zwoegen zweten en lekker eten, kunnen we besluiten dat de allereerste Dominion Hackathon een groot succes was!

Opgesloten worden met collega’s om samen eens onze tanden te zetten in een leuke opdracht.

Nog nooit was kruisbestuiving van kennis zo fijn!

Na 2 dagen in “lock-down” gezeten te hebben in Nederland, mogen we als team best trots zijn op het resultaat; een applicatie die je toelaat je eigen CV te genereren.

Gelukkig was er drank, eten, en kennis in overvloed.

December 2017 – Sinterklaasmeeting

Het nuttige aan het aangename koppelen, daar zijn we sterk in.

Vrijdag 8 december was het eerst samenkomst in de Pladutse 3 voor een fantastische presentatie ‘Logging not only for disaster‘ door onze fijne collega’s Jordi, Thomas en Dieter onder de deskundige begeleiding van Erwin. Terwijl de drankjes en hapjes vlotjes rondgingen kwam die goedheilige man ook langs met de welverdiende Sinterklaasgeschenken.
Onze Dimitri gaf een compleet, dol enthousiast verslag van de XP Days! Dat smaakt naar meer!

En hop, daar gingen we richting de Tanderus in het gezellige Nokere voor een diner in een opperbeste sfeer.
Afsluiten deden we zoals gewoonte in The Irish Pipes in Oudenaarde Het was weer reuze tof! Wat hebben we weer wat afgelachen 😊!

Voor iedereen geweldig gezellige feestdagen gewenst!

November 2017 – Jobbeurs

Als belangrijke werkgever gevestigd in de Stad Ronse werden we door de VDAB, in samenspraak met de dienst Economie van de stad Ronse, uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Jobbeurs georganiseerd in het Business Center TIO3 op de Campus Delghust.

Uit de aanwezigheid van de betrokken schepenen en de dienst Lokale Economie konden we opmaken dat deze Kick-Off belangrijk was voor de economie in de regio.

De opkomst overtrof de verwachtingen, ook Dominion Experts had de handen vol met de geïnteresseerden en potentiële kandidaten die onze booth bezochten.