Eerste realisatie ESF DRIVE project


Net geen twee maanden geleden kwam het voltallige Dominion team samen in TIO3 voor de eerste plenaire vergadering met onze coaches van Alert!.
Toen mocht iedereen zijn visie geven op de toekomst van Dominion Experts, en nu is ons actieplan klaar voor de start!

Ons actieplan bestaat uit drie doelstelling met elk een specifieke focus.

Doelstelling 1: Binnen de organisatie heerst een motiverend groei-, opleidings- en functioneringsbeleid.
Hierbij ontwikkelen we een kader rond groei en functioneren vanuit de visie en waarden van de organisatie.
Samen met onze Dominions worden de competenties die nodig zijn binnen DE in kaart gebracht, dit samen met de groeimogelijkheden.
Deze groeimogelijkheden worden steeds gekoppeld aan een gepast opleidingstraject.

Doelstelling 2: De Dominions ervaren een efficiënte en effectieve interne kennisdeling.
Binnen deze doelstelling zetelen onze Dominions in een werkgroep omtrent kennisdeling, met hierbij ook het ontwikkelen van een kader met duidelijke richtlijnen omtrent kennisdeling met als doel het snel bijdragen tot extra kennisdeling.

Doelstelling 3: Binnen de organisatie heerst een preventief welzijnsbeleid met de focus op mentaal welzijn en ergonomie en met extra aandacht voor de ‘derde’ werkgever.
Voor deze doelstelling geeft Alert! eerst een inleidende sessie in september.

Elke doelstelling is even belangrijk maar zal een andere doorlooptijd kennen. Elke doelstelling is een co-creatie met alle Dominions.

Binnen het ESF DRIVE project: “op weg naar werkbaar werk” is dit een eerste realisatie in samenwerking met Alert en het voltallige Dominion team!

Thanks to all Dominions voor hun ondersteuning, inbreng en positieve kijk op de toekomst van DE!

Juni 2018 – Le Bateau – Teambuilding Event

Het was leuk te zien dat om 12u de eerste Dominions al fris en monter (of is het fris en fruitig) paraat waren in de Pladutse 3 voor de start van onze teambuilding event!

Na een lekkere broodjesmaaltijd en rijstpap met gouden lepeltjes werden we na een korte, maar hilarische uitleg over de werking (of vooral niet werking) van de 2Cvtjes, door onze doe coach Christel in groepjes verdeeld met een duidelijke ‘observatie‘ opdracht voor onderweg.

En hop, weg waren we met de geit voor een onvergetelijke, soms spannende, maar vooral zeer plezierige tocht langs de Vlaamse Ardennen. Onderweg waren er de nodige pitstops om de dorstige mens te laven, tot aan de Snepkaai in Gent.
Als deel van onze observatieopdracht werd gevraagd om te letten op het woordgebruik tijdens deze rit, hierbij viel woordgebruik zoals “Aaaaaa!”, “Help!”, “Heeft er iemand mijn stylo gezien?” en “Die remmen werken niet!” op.
Gelukkig heeft iedereen de rit overleefd!

Vlug verdelen over 2 prachtige boten met al even prachtige kapiteins voor een relax boottochtje over de Gentse wateren ….dachten we! Wat was dit fun toen de boten na een uurtje tuffen plots alle 620pk lieten brullen op het kanaal voor een race van jewelste. Lachen, gieren, brullen, tieren, vasthouden, draaien, tegen de G krachten in!

Wat gingen die 2Cvtjes daarna veel sneller richting Oudenaarde Donk voor een drankje in de beachclub.

Dit gedeelte werd afgesloten met een feedback moment door Christel De Cock. Onze soft skills zijn weer wat aangescherpt!

Afsluiten deden we dit event met een heerlijk diner op onze vaste plaats, Restaurant Tanderus in Nokere.